Belgen stellen steeds vaker een testament op

29 April 2024 -
Astrid Dutré & Sophie Slits
Senior Estate Planners
Elderly couple reviewing a document together

Volgens de laatste cijfers van de website van de Belgische notarissen maken steeds meer Belgen een testament op. In 2023 werden in België maar liefst 75.342 testamenten geregistreerd in het Centraal Register van Testamenten (CRT). Dit is een stijging van bijna 8% ten opzichte van 2022.

Waarom een testament opmaken? 

De wetgever bepaalt voor u wie uw erfgenamen zijn en waar zij bij uw overlijden recht op hebben. Met een testament kunt u afwijken van de wettelijke regels. 

Een testament heeft voorrang op de wettelijke regeling. Toch bent u niet volledig vrij om via uw testament uw volledige vermogen toe te bedelen aan wie u lief is. De wetgever heeft duidelijke grenzen gesteld aan uw beschikkingsvrijheid. Bepaalde familieleden hebben in ieder geval recht op een deel van uw nalatenschap.

Dat deel heet de ‘reserve’, die familieleden zijn de ‘reservataire erfgenamen’. 

Het reservatair deel van je nalatenschap.

Hebt u kinderen, dan is hun reserve gelijk aan de helft van uw vermogen, ongeacht het aantal kinderen. Die helft wordt onder hen in gelijke delen verdeeld. De andere helft is het beschikbaar deel.

De langstlevende huwelijkspartner is ook een reservataire erfgenaam. Zijn of haar reserve is tweevoudig. Hij of zij heeft recht op de helft van het vruchtgebruik op de goederen van de nalatenschap en heeft in elk geval het volledige vruchtgebruik op de gezinswoning. 

Het beschikbare deel: schenken bij leven of nalaten.

Het deel dat na de toekenning van de reserve overblijft, is het beschikbare deel dat u tijdens uw leven kunt schenken of bij testament kunt toebedelen aan wie u wilt.

Zo kunt u via uw testament een goed doel steunen, zoals de Koning Boudewijnstichting, de stichting tegen kanker, de VZW Kom op tegen Kanker of een ander goed doel naar keuze.

Tijd voor een Check-up.

Als uw testament enkele jaren geleden werd opgesteld, bevelen we u sterk aan om het eens te herlezen zodat u er zeker van bent dat het nog steeds overeenkomt met uw huidige wensen. U mag ook niet vergeten dat de regels voor erfenissen, zowel burgerrechtelijk als fiscaal, kunnen veranderen. Daarom kan het nodig zijn om uw testament bij te werken.

Dossier

Wat moet u weten over het testament?

Download gratis ons dossier

Nieuw

Sinds 8 april is het mogelijk om heel wat notariële akten zoals een schenking, de aankoop van een woning of een krediet digitaal te ondertekenen.


Deze digitale ondertekening gebeurt via eID of itsme. Een paraaf op elk blad en een handtekening op het einde is dus desgewenst verleden tijd! 

Maar opgelet: Een testament moet wel nog steeds eigenhandig fysiek worden ondertekend. Dit is immers een erg persoonlijke en vertrouwelijke akte, vandaar dat een manuele handtekening voorzien blijft.


Gerelateerde artikels

Experienced accountant Erfenis en fiscaliteit Artikel
30 Mei 2024

Uw belastingaangifte: zijn er veranderingen voor de fiscaliteit van uw beleggingen?

Two young professional women are having a conversation in an office hallway Bedrijven & Zelfstandigen Artikel
30 April 2024

De liquidatiereserve: fiscaal gunstregime voor uw kmo

It's time again for individuals' tax returns Erfenis en fiscaliteit Artikel
27 Maart 2024

Indexatie fiscale bedragen 2024: Goed nieuws voor uw bankproducten en beleggingen?