Nagelmackers maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Daardoor kunnen we beter voldoen aan uw behoeften en voorkeuren.
Wenst u meer informatie of weigert u het gebruik van cookies? Klik hier. Verdergaan op de website

Privacy

Nagelmackers respecteert de privacy van de gebruikers van haar website.
In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van haar uitvoeringsbesluiten, delen wij met u mee dat als uw persoonlijke gegevens worden verzameld via de website van Nagelmackers, zij worden bewaard door Nagelmackers, Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel en gebruikt kunnen worden voor het beheer van de relaties met haar bestaande of toekomstige cliënteel (cliëntenbestand, rekeningenbeheer, kredietverlening en beheer, factoring- en securitisatietransacties ...) en behoudens verzet uwerzijds, ook voor direct marketing met het oog op de promotie van financiële producten en diensten (bijvoorbeeld om u een aanbod te doen van diensten of producten die aan uw behoeften beantwoorden in het kader van commerciële prospectie).

U hebt het recht om uw gegevens bij de bank in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. U kunt dit recht evenals uw recht op verzet tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing uitoefenen door een duidelijke aanvraag, gedateerd en ondertekend, samen met een recto/verso-kopie van uw identiteitskaart, op te sturen naar Nagelmackers, B.O. Betalingen, Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel.