Privacy

Bescherming van de persoonlijke gegevens en Privacyverklaring

In het kader van uw interactie met de bank moet u ons bepaalde persoonsgegevens meedelen. De bank gebruikt uw persoonsgegevens echter enkel in strikte naleving van uw privéleven en de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) of, in het Engels, General Data Protection Regulation (GDPR), die op 25 mei 2018 in werking treedt.

Voor alle informatie over dat onderwerp verzoeken wij u de Privacyverklaring van de bank door te nemen. Die kan u hieronder (en in alle kantoren van de bank) terugvinden:

Privacyverklaring Privacyverklaring ten behoeve van sollicitanten

 

Hieronder vindt u alvast enkele sleutelbegrippen:

Wat zijn persoonsgegevens?

Het betreft alle informatie over natuurlijke personen (bv. naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer …), die ook ‘betrokkene’ genoemd worden. De bescherming in de wetgeving slaat niet op rechtspersonen (bv. vennootschappen, vzw’s).

Wat betekent verwerking?

Het gaat bijvoorbeeld om het verzamelen, vastleggen, raadplegen, gebruiken en wissen van persoonsgegevens (bv. u geeft ons uw telefoonnummer bij een eerste contact, dat nummer wordt vastgelegd in ons systeem om u indien nodig op te bellen en gewist wanneer de bank dit gegeven niet langer nodig heeft).

Welke gegevens worden door de bank verwerkt?

Het kan met name gaan om uw identificatie- of contactgegevens en gegevens die nodig zijn voor de afsluiting van een contract.

Voor welke redenen verwerkt de bank uw gegevens?

Om de bank in staat te stellen aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen (bv. bestrijding van het witwassen van geld), om te oordelen of een contract kan worden gesloten of om het contract uit te voeren (bv. het bedrag van uw inkomsten voor het toekennen van een krediet). Omdat u uw toestemming gegeven hebt (bv. het verzenden van promotie via e-mail) of omdat de bank er een gerechtvaardigd belang bij heeft (bv. verdedigen bij geschillen).

Wat zijn uw voornaamste rechten in de AVG?

 • Recht van inzage: om te weten of de bank u betreffende gegevens bezit en, in voorkomend geval, u de kans te geven deze te raadplegen en bijkomende informatie te verkrijgen.
 • Recht op rectificatie: om aan de bank te vragen uw gegevens te verbeteren of aan te vullen.
 • Recht van bezwaar: om de bank te vragen de verwerking van uw gegevens te staken.
 • Recht om de toestemming in te trekken: om de toestemming die u voordien hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens in te trekken.
 • Recht op gegevenswissing: om te vragen dat uw gegevens gewist worden.
 • Recht op beperking van de verwerking: om een tijdelijke beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: om uw gegevens te verkrijgen in een vorm die u in staat stelt ze ook te gebruiken voor andere diensten of ze door te sturen naar een andere partij.
 • Recht om te weigeren het voorwerp te zijn van geautomatiseerde individuele besluitvorming: om u te verzetten tegen de manier waarop de bank, in voorkomend geval, uw gegevens verwerkt.

 

Om uw rechten uit te oefenen die voortvloeien uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hebt u de mogelijkheid om via een van onderstaande kanalen een verzoek in te dienen, vergezeld van een ondertekende kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart (noodzakelijk om uw identiteit te controleren*):

 • via uw kantoor;
 • per post ter attentie van Nagelmackers - Complaints and Privacy department, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel;
 • via Online Banking of Mobile Banking;
 • via e-mail naar privacy@nagelmackers.be.

Meent u geen bevredigend antwoord van ons Complaints and Privacy department te hebben gekregen, dan kunt u zich tot de Data Protection Officer richten per brief ter attentie van Nagelmackers - Data Protection Officer, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel of via e-mail naar dataprotection@nagelmackers.be.

Bent u het ten slotte niet eens met het standpunt van de bank, dan kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

*De bank hecht immers belang aan de bescherming uw persoonsgegevens. Deze identificatiemaatregel is gericht op de bestrijding van eventueel identiteitsmisbruik. Zonder deze voorzorgsmaatregel kan de bank uw verzoek niet behandelen. Indien u zich tot uw kantoor richt, zal uw identificatie op de gebruikelijke manier verlopen.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Cookies zorgen voor een goed functionerende website die zich aanpast aan uw voorkeuren. Cookies verbeteren het algemene gebruiksgemak van deze site en personaliseren commerciële boodschappen. U kan uw toestemming op elk moment intrekken of wijzigen door uw voorkeuren inzake cookies aan te passen. Voor meer informatie, gelieve onze cookieverklaring te raadplegen.