5 manieren om geld uit uw vennootschap te halen

27 Maart 2024 -
Stéphanie Smets
Copywriter
A young entrepreneur is showered with money

Als uw vennootschap overtollige liquiditeiten heeft, dienen zich meerdere opties aan. U kunt het geld in de vennootschap houden en beleggen om op een later tijdstip uit te keren naar uw privévermogen. Of u werkt nu reeds aan de opbouw van uw privévermogen en pensioen en draagt de cashoverschotten vandaag al over op een fiscaalvriendelijke manier. We lichten vijf manieren toe om uw geld te beschermen tegen het ondernemersrisico en uw vennootschap te gebruiken als hefboom voor de opbouw van uw privévermogen. 

Cashreserves overdragen naar uw privévermogen

 

1. IPT

Een individuele pensioentoezegging (IPT) is een fiscaalvriendelijke optie om als bedrijfsleider een aanvullend pensioen op te bouwen. De premies die de vennootschap stort in uw IPT zijn volledig aftrekbaar van de vennootschapsbelasting, indien de zogenaamde 80%-regel gerespecteerd wordt. Wanneer u op wettelijk pensioen gaat of na een volledige loopbaan van 45 jaar worden de reserves opgebouwd via uw IPT finaal belast aan een voordelige eindbelasting van ongeveer 15%. Bovendien zijn er nog andere voordelen aan de IPT, zoals de mogelijkheid om de opgebouwde reserves te gebruiken om ten persoonlijken titel in vastgoed te investeren (via de opname van een voorschot of als waarborg voor een financiering). Meer info over de IPT vindt u hier.

2. Dividend

Op korte termijn kunt u als aandeelhouder van uw vennootschap jaarlijks beslissen om de nettowinst van de vennootschap uit te keren naar uw privé onder de vorm van een dividend. Hou in dat geval rekening met een roerende voorheffing van 30%. 

3. Liquidatiereserves 

Als alternatief kunt u opteren voor de aanleg van liquidatiereserves. Wanneer die liquidatiereserve wordt aangelegd, is een vennootschapsbelasting van 10% verschuldigd. Na een wachtperiode van vijf jaar bedraagt de roerende voorheffing slechts 5% op die aangelegde liquidatiereserve op het ogenblik van de uitkering naar uw privé. 

4. VVPR-bis-regeling

Vennootschappen opgericht na 1 juli 2013 kunnen tot slot gebruikmaken van de VVPR-bis-regeling. Daarbij hebt u de mogelijkheid om uw geld uit te keren na een wachtperiode van vier jaar, na betaling van 15% roerende voorheffing.

5. Uw liquiditeiten binnen de vennootschap beleggen

In afwachting van een eventuele uitkering naar de privé is het aangewezen om de reserves binnen de vennootschap extra te laten renderen door ze te beleggen. Daarbij zijn er twee essentiële vragen: 

  1. Welke beleggingshorizon voorziet u met het oog op de toekomstige uitkeringen naar uw privé? Een cashplanning voor de komende jaren is zeker nuttig om een onderscheid te maken tussen de liquiditeiten voor de dagdagelijkse bedrijfsvoering en eventuele investeringen en anderzijds de overtollige reserves die u wenst te beleggen voor de toekomstige uitkeringen. 

  2. Welk risico bent u bereid te nemen in functie van het rendement dat u verwacht? Risico en rendement zijn op lange termijn immers steeds twee communicerende vaten. 

“Een overdracht naar uw privévermogen dient niet noodzakelijke met liquide middelen te gebeuren.”

Wist u bovendien dat een overdracht naar uw privévermogen niet noodzakelijke met liquide middelen dient te gebeuren, maar dat dat ook mogelijk is via deelbewijzen van bijvoorbeeld beleggingsfondsen? Aangezien het op het ogenblik van een uitkering naar uw privé niet vereist is om uw fondsen of aandelen te verkopen, kan de beleggingshorizon gespreid worden over een langere periode in functie van uw privéverwachtingen en -behoeften.

Tot slot dient u bij de keuze van een beleggingsstrategie binnen de vennootschap ook rekening te houden met de fiscale aspecten verbonden aan iedere vorm van belegging. De nodige begeleiding is dus zeker welkom om te beleggen binnen de vennootschap en uw zakelijk vermogen op een gestructureerde manier naar uw privé over te dragen.

Aarzel niet om contact op te nemen met onze specialisten.

Als ondernemer stelt u zich heel wat vragen:

Ja, ik wil graag een kennismakingsgesprek!

Gerelateerde artikels

Two young professional women are having a conversation in an office hallway Bedrijven & Zelfstandigen Artikel
30 April 2024

De liquidatiereserve: fiscaal gunstregime voor uw kmo

Scale model of a new construction project Sparen & Beleggen Artikel
26 Februari 2024

Is investeren in vastgoed nog interessant?

Elderly businesswoman looking worried at her smartphone screen Veiligheid Artikel
26 Februari 2024

Ondernemers, de nieuwe slachtoffers van financiële fraude