Nagelmackers Invest (maart 2024)

15 Maart 2024 -
Christofer Govaerts
Chief Strategist
Image op stock market graphs

Macro-economische visie & financiële markten

De maand februari bracht weinig nieuws onder de zon voor de macro-economie op korte en middellange termijn. In de VS lijkt het scenario van een zachte landing nog steeds van kracht, waarbij het groeimomentum van het eerste kwartaal lijkt af te nemen naar een jaarlijks momentum van 2%, volledig in lijn met het scenario van de FED. Europa daarentegen blijft verder aanmodderen, waarbij het risico voor dit jaar zich eerder aan de neerwaartse zijde bevindt, voornamelijk door de sputterende Duitse motor. Wat Azië betreft waren de ogen recent gericht op het Chinese Volkscongres dat zijn doel van 5% groei handhaaft. Het gros van de waarnemers meent echter dat dit plan A enkel kan gerealiseerd worden indien er bijkomende stimuli (monetair en/of budgettair) in stelling worden gebracht. Japan heeft ten slotte een recessie vermeden in Q4 en lijkt op koers voor een normaal groeimomentum, in lijn met de prognoses van het IMF. De inflatiezijde – meer bepaald desinflatie of de afname van het jaarlijkse ritme – loopt wat vertraging op, voornamelijk doordat de belangrijke dienstensector en de kosten verbonden aan huisvesting halsstarrig hoog blijven. 

Beleidsmatig was het vooral uitkijken naar de ECB (07/03) en de halfjaarlijkse update van Jerome Powell in de kamer en senaat om meer details te krijgen over de timing van een mogelijke eerste renteknip. ECB-voorzitter Lagarde was gematigd optimistisch, maar wenst te wachten op bijkomend bewijsmateriaal (evolutie loonkost, update mei) vooraleer de ECB zou overgaan tot renteverlagingen, mogelijkerwijze dus in juni. Ook Powell hield het kruit droog om quasi dezelfde redenen (20/03 is dus eveneens niet aan de orde). Hij bereidt ondertussen de markt voor op een eerste renteverlaging op 01/05 of midden juni, in functie van nieuwe data ter bevestiging van een verdere desinflatietendens. 

De maand februari is historisch doorgaans geen hoogvlieger op de financiële markten, maar dat was dit jaar slechts gedeeltelijk zo. Wat aandelen betreft was februari een mooie beursmaand waarbij alle regio’s – Zwitserland en het VK uitgezonderd – een rendement neerzetten in de vork van 3% (eurozone) tot zelfs 5,5% (VS). Dat werd mee ondersteund door een resultatenseizoen dat in grote mate aan de hooggespannen verwachtingen beantwoordde. De obligaties bleven na een moeilijke maand januari ook in februari wat worstelen. Nochtans zetten de iets risicovollere obligatieklassen (bedrijven van hoge kwaliteit en hoogrentende obligaties) een positief resultaat neer terwijl de overheidsobligaties nog steeds leden onder de onzekerheid over de timing van een eerste renteknip in 2024.   

 


Deze publicatie is opgesteld met de nodige zorg, mede op basis van zorgvuldig uitgekozen bronnen, maar zonder garantie dat de opgenomen informatie in alle omstandigheden actueel, nauwkeurig, volledig, juist en geschikt is. De opgenomen informatie kan steeds wijzigen zonder mededeling hiervan. De inhoud van deze publicatie kan geenszins beschouwd worden als financieel of beleggingsadvies, noch als juridisch of fiscaal advies, noch als een aanbod van bank- en/of verzekeringsproducten en/of -diensten. De inhoud van deze publicatie is louter informatief en de afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor elk eventueel gebruik ervan. Bank Nagelmackers nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen en ook niet aansprakelijk (direct of indirect) (1) voor het niet-verwezenlijken van verwachtingen of voor enige beslissing of handeling die de lezer al dan niet zou nemen of stellen op basis van deze publicatie, (2) noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (incl. winstderving of verlies van opportuniteit) als gevolg daarvan bij hem of derden. Niemand mag deze publicatie kopiëren of verspreiden voor eender welk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Nagelmackers nv.


Gerelateerde artikels

Image op stock market graphs Wereldeconomie Artikel
16 Mei 2024

Nagelmackers Invest (mei 2024)

Image of stock market graphs Wereldeconomie Artikel
17 April 2024

Nagelmackers Invest (april 2024)

Image of stock market graphs Wereldeconomie Artikel
13 Februari 2024

Nagelmackers Invest (Februari 2024)