Indexatie fiscale bedragen 2024: Goed nieuws voor uw bankproducten en beleggingen?

27 Maart 2024 -
Solange Saghbini
Senior Tax Advisor
It's time again for individuals' tax returns

Voor dit inkomstenjaar 2024 wordt er opnieuw een belastingindexering voorzien. Die indexering was vier jaar lang bevroren voor tal van belastingvoordelen. Voor spaarders en beleggers betekent dit  een verhoging van verschillende fiscale plafonds en bestaande belastingverminderingen. Dat is dus goed nieuws, al compenseert het de bevriezing van de afgelopen jaren niet … In dit artikel ontdekt u de nieuwe bedragen, die van toepassing zullen zijn op de inkomsten 2024 (aanslagjaar 2025).

Gereglementeerde spaarrekeningen

Per belastingplichtige wordt een schijf van 1.020 EUR aan interesten vrijgesteld van roerende voorheffing (inkomsten 2023: 980 EUR). Ter herinnering: die schijf wordt verdubbeld voor een koppel dat een gezamenlijke belastingaangifte indient. Boven de vrijgestelde schijf (berekend per belastingplichtige) is een roerende voorheffing van 15% verschuldigd

Pensioensparen

Het plafond om in het kader van het pensioensparen van een belastingvermindering van 30% te genieten, bedraagt voortaan 1.020 euro of 1.310 euro (inkomsten 2023: respectievelijk 990 euro of 1.270 euro). Voor het overige wijzigt het bestaande systeem niet.

Federaal langetermijnsparen (niet-eigen woning)

Indien u van de federale woonbonus  geniet (opgelet, deze werd op 1 januari 2024 afgeschaft voor nieuwe kredieten), is het maximale bedrag aan kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies die in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 30% 2.450 euro (inkomsten 2023: 2.350 euro).

In het kader van de gewone interestaftrek blijven de interesten aftrekbaar van het geheel van uw belastbaar onroerend inkomen. Hier wijzigt er niets.

Terugvordering van de Belgische roerende voorheffing op dividenden

Het bedrag van de vrijgestelde dividenden ligt in 2024 op 833 euro (inkomsten 2023: 800 euro) per belastingplichtige. Om de roerende voorheffing op dat deel terug te krijgen, moet u in de praktijk in uw aangifte van de personenbelasting het bedrag aan Belgische roerende voorheffing opgeven dat reeds door uw Belgische financiële tussenpersoon aan de bron werd ingehouden, met een maximum van 250 euro voor het inkomstenjaar 2024 (namelijk 30% van die maximale korf). Zoals voorheen kunnen enkel dividenden op individuele aandelen van dit voordeel genieten. Dividenden op aandelen in beveks zijn onder meer uitgesloten van dit voordeel.

En de belastingdruk op mijn beleggingen en spaargeld?

Of het nu gaat over de roerende voorheffing, de taks op effectenrekeningen of de taks op beursverrichtingen, tot op heden is er hier niets veranderd, noch in de geldende tarieven, noch in de manier waarop die belastingheffingen worden toegepast. De indexatie van bepaalde fiscale voordelen kan dus enkel toegejuicht worden.

 

Maak een afspraak!

Gerelateerde artikels

Experienced accountant Erfenis en fiscaliteit Artikel
30 Mei 2024

Uw belastingaangifte: zijn er veranderingen voor de fiscaliteit van uw beleggingen?

Two young professional women are having a conversation in an office hallway Bedrijven & Zelfstandigen Artikel
30 April 2024

De liquidatiereserve: fiscaal gunstregime voor uw kmo

Elderly couple reviewing a document together Erfenis en fiscaliteit Artikel
29 April 2024

Belgen stellen steeds vaker een testament op