Wat heeft Online Banking Plus meer te bieden dan Online Banking?

Online Banking Plus heeft vooral een groot voordeel voor professionele cliënten: tijdswinst. 
Doordat u Online Banking Plus kunt linken met uw boekhoudprogramma, gebeuren een heel aantal verrichtingen, die u normaal manueel moet invoeren, automatisch (rechtstreekse import uit uw boekhoudprogramma van volledige overschrijvings- of domiciliëringsloten, export van elektronische uittreksels naar uw boekhoudprogramma, …).

Verder biedt Online Banking Plus u door middel van Toegangsbeheer de mogelijkheid bepaalde bevoegdheden te delegeren aan derden, zonder dat die een volmacht nodig hebben.

Ook kunt u via Online Banking Plus dringende overschrijvingen doen, circulaire cheques importeren voor begunstigden zonder rekeningnummer en gebruik maken van een beveiligd FTP-kanaal voor heel grote overschrijvings- of domiciliëringsloten.