Voor welke transacties is de LEI verplicht?

De LEI is verplicht bij bepaalde transacties in financiële instrumenten die op een markt verhandeld worden en instrumenten waarvan het onderliggende (namelijk een mand bestaande uit instrumenten) op een markt verhandeld wordt (zoals aandelen, obligaties, inclusief gestructureerde producten, fondsen, opties, warrants, staatsleningen en staatsbons …).

De transacties waarvoor een LEI verplicht is, zijn transacties die naar de FSMA verstuurd moeten worden, namelijk iedere aan- en verkoop, iedere overdracht van effecten waarbij de begunstigde verandert, alsook de vrijwillige corporate actions (met keuze van de cliënt). Van al die transacties zijn de aan-/verkopen van fondsen met variabel kapitaal vrijgesteld van die rapportering, net als het uitoefenen van een recht en het kopen van een dividend in de vorm van effecten.

Transacties in beleggingsverzekeringen, termijnrekeningen, deposito’s en kasbons blijven mogelijk zonder LEI.