Neen, een LEI is betalend en bovendien maar een jaar geldig. Na 12 maanden moeten cliënten hun LEI hernieuwen via een jaarlijkse betaling. De LOU (Local Operating Unit) die de LEI heeft uitgegeven, zal de rechtspersoon hieraan herinneren. De LEI-code blijft altijd dezelfde.

De kosten verbonden aan de aanvraag van een LEI verschillen naargelang de LOU. De kosten variëren tussen € 79 en € 89 + btw voor het eerste jaar en tussen € 49 en € 59 + btw voor de jaarlijkse vernieuwing.