Hoe zit het met verzekeringscontracten die afgesloten werden als de bank failliet gaat?

Contracten die afgesloten werden via de bank lopen gewoon verder bij de betrokken verzekeringsmaatschappijen (zoals contracten BA autoverzekeringen, brandverzekeringen, tak 21-verzekeringscontracten ...).

Een verzekeringsmaatschappij is verplicht voldoende reserves samen te stellen om aan haar verplichtingen tegenover de verzekeringnemers, de verzekerden en de begunstigden te voldoen. De FSMA en de NBB oefenen een strikte controle uit op het respecteren van deze bepalingen.

Lees de informatiefiche 'Depositobescherming' voor meer info.