Beleggen in megatrends, zonder keuzestress

08 Juni 2023 -
Levi Sarens
Head of Invest Management
Investing in megatrends, without choice stress

Voor beleggers zijn er talloze kansen om te profiteren van megatrends, zeg maar fundamentele verschuivingen die onze wereld vormgeven. Hoe kunt u op een simpele manier inspelen op deze opportuniteiten, zonder te verdwalen in het aanbod van thema’s en beleggingsoplossingen?

Jeroen Vrancken, Director Business Development Benelux bij Allianz Global Investors en Levi Sarens, Head of Investment Management Funds bij Nagelmackers ©Marco Mertens - Verschenen in De Tijd van 02 mei 2023

Heuptasjes, nektapijtjes en moonboots? Trends komen en gaan, en maar goed ook. Maar sommige trends zijn blijvers. We noemen ze megatrends: impactvolle veranderingen die de wereld en ons leven vormgeven. Ontwikkelingen die geografische, economische en culturele grenzen overstijgen en gevolgen hebben voor bedrijven, overheden en burgers.

“Je kan ze bundelen in vier grote trends: technologische innovatie, grondstoffenschaarste, verstedelijking en demografische verschuivingen”, vertelt Levi Sarens van de Belgische private bank Nagelmackers. “Ze ontwikkelen zich alle vier los van economische cycli. Recessie of niet: innovatie stopt nooit, de wereld blijft vergrijzen, mensen blijven naar steden trekken en drinkwater en metalen blijven even schaars.”

Kansen voor beleggers

Die megatrends bieden beleggingskansen. “Eerst en vooral omdat ze mogelijk een hoger rendement opleveren. Ze focussen nu eenmaal op thema’s met een sterk groeipotentieel”, vervolgt Levi Sarens. “Bovendien maken ze het beleggers mogelijk om hun portefeuille te diversifiëren. Tegelijk kunnen ze tegemoet komen aan de groeiende vraag (én push) naar duurzaam beleggen. Megatrends en duurzaam beleggen zijn immers vaak nauw met elkaar verbonden, omdat ze beide inspelen op de langetermijnveranderingen en uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Door thematisch te focussen op megatrends, kan je dus beleggen in bedrijven die oplossingen bieden voor globale uitdagingen zoals klimaatverandering en grondstoffenschaarste.”

Kiezen tussen thema's?

Er zijn verschillende manieren om te beleggen in megatrends, bijvoorbeeld door in te spelen op thema's zoals gezondheidszorg, veiligheid, slimme mobiliteit, energietransitie, water, infrastructuur, cyberbeveiliging en artificiële intelligentie. Als belegger kan u enkele thema's kiezen die passen bij uw risicoprofiel en persoonlijke voorkeuren. Maar dat brengt ook vraagstukken met zich mee. Welke thema's moet u precies kiezen? Bent u voldoende gediversifieerd als u er twee of drie uitpikt? En welke thema's bieden op dit moment de beste kansen?

Megatrends en duurzaam beleggen zijn nauw met elkaar verbonden, omdat ze beide vaak inspelen op de langetermijnveranderingen en uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd

Levi Sarens - Head of Investment Management Funds bij Nagelmackers

Ga voor eenvoud met een multithematische belegging

Als u zich deze vragen stelt, kan multithematisch beleggen een oplossing zijn. Het betekent dat u belegt in één strategie dat op zijn beurt belegt in verschillende megatrends en hun onderliggende thema’s. “Met een multithematische strategie kiest u voor eenvoud voor uzelf én profiteert u van de groeikansen die verschillende megatrends bieden”, vertelt Jeroen Vrancken van Allianz Global Investors. “U hoeft zich niet bezig te houden met de selectie van de thema’s en het gewicht dat u aan elk thema geeft; dat doet een team van experts voor u. Het is hun job om structurele trends van tijdelijke hypes te onderscheiden, de vinger aan de pols van de economie, de maatschappij en de markten te houden én de thema’s en bedrijven te identificeren met het grootste potentieel.”

Risicospreiding en potentieel combineren

Een bijkomend voordeel van zo’n multithematische oplossing is risicospreiding. Bepaalde thema’s zoals cyberveiligheid en artificiële intelligentie, met een groot gewicht aan tech- en groeibedrijven, kunnen enerzijds het rendementspotentieel fors verhogen. Anderzijds kunnen ze volatieler zijn en veel gevoeliger voor het renteklimaat. Dat heeft 2022 ons meer dan duidelijk gemaakt. “Robuustere thema’s, zoals gezondheidszorg en infrastructuur, kunnen voor een defensief tegengewicht zorgen binnen een multithematische aanpak”, geeft Levi Sarens aan.

“Deze thema’s zijn niet zo cyclisch en maken minder bokkesprongen als de centrale banken aan de knoppen draaien. Door verschillende thema’s te combineren binnen één fonds kan je de neerwaartse risico’s beperken en tegelijk het opwaarts potentieel behouden. Omdat een fonds actief beheerd wordt, kan de beheerder de weging van de verschillende thema's ook bijsturen, afhankelijk van de marktomstandigheden en economische cycli.”

Met een multithematische strategie kiest u voor eenvoud voor uzelf én profiteert u van de groeikansen die verschillende megatrends bieden

Jeroen Vrancken - Director Business Development Benelux bij Allianz Global Investors

Geen grijze brij

“Als het in lijn ligt met hun risico-appetijt, adviseren we onze cliënten doorgaans om te kiezen voor een multithematisch beleggingsfonds, net door die risicospreiding”, gaat Levi Sarens verder. “Een multithematisch fonds is overigens niet alleen geschikt voor meer defensieve beleggers, maar ook voor beleggers met een kleiner vermogen. In plaats van een handvol themafondsen te kopen, kan je ook meesurfen op alle megatrends met als het ware één pakketoplossing.”

Als wakkere belegger kan je je natuurlijk wel de vraag stellen: als je tegelijk in alle thema’s en trends belegt, beleg je dan niet in een grijze brij? “Integendeel. Heel wat bedrijven die zich richten op de megatrends vind je zelden terug in de S&P500, MSCI World en andere populaire indexen”, nuanceert Jeroen Vrancken. “Ondernemingen die inzetten op bijvoorbeeld energietransitie, cyberveiligheid of automatisering zijn vaak kleinere bedrijven die sterk innoverend en disruptief zijn. Net daarom is actief beheer cruciaal om tussen die minder bekende bedrijven de winnaars van morgen te pikken.”

De keuze van Nagelmackers

Nagelmackers onderzocht een aantal jaren geleden hoe ze haar cliënten het best kon laten inspelen op megatrends. 'Tijdens die zoektocht strandden we bijna voortdurend op strategieën die op één thema inspelen, terwijl wij juist iets meer diversificatie zochten', blikt Levi Sarens terug. 'Uiteindelijk vonden we een eenvoudige oplossing, die de belangrijkste thema's overspant, flexibel is en oog heeft voor ontluikende thema's. Bovendien kunnen thema's worden verwijderd en later weer worden toegevoegd, afhankelijk van de marktomstandigheden.'

 

Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers niet het volledige geïnvesteerde bedrag terugkrijgen. De meningen en opinies die hierin worden geuit en die zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd, zijn die van de emittenten op het moment van publicatie. De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit verschillende bronnen en worden geacht correct en betrouwbaar te zijn op het moment van publicatie. De voorwaarden van elk onderliggend aanbod of contract dat is of zal worden gedaan of gesloten, prevaleren. Dit is een marketingmededeling van Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, een beleggingsmaatschappij met beperkte aansprakelijkheid, opgericht in Duitsland, met maatschappelijke zetel te Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, ingeschreven bij de lokale rechtbank Frankfurt/M onder HRB 9340, goedgekeurd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). De Samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans op https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. Vermenigvuldiging, publicatie of doorgifte van de inhoud, ongeacht de vorm, is niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Allianz Global Investors GmbH.


Gerelateerde artikels

Febelfin logo Persartikels, Persberichten en Nieuws Artikel
06 Mei 2024

Beleggingsfraude: een gezamenlijke video om de Belgische bevolking te sensibiliseren

KOTK Team Nagelmackers 2024 Persartikels, Persberichten en Nieuws Artikel
29 April 2024

Nagelmackers komt mee op tegen kanker

Yves Van Laecke - Chief Commercial Officer Persartikels, Persberichten en Nieuws Artikel
27 Maart 2024

Nagelmackers wil in 2024 oogsten