Fondsen

Specifieke informatie voor deze instellingen voor collectieve belegging (hierna ‘fonds’)

Wat fondsen betreft, is deze lijst een promotionele mededeling met het oog op hun aankoop. Een fonds is meestal een vennootschap die het geld dat door alle deelnemers samen wordt gestort, investeert in verschillende beleggingsproducten (aandelen, obligaties, andere fondsen, enz.) volgens een vooraf bepaalde strategie. Elke deelnemer is mede-eigenaar van een deel van het fonds. Ieder fonds heeft zijn eigen kenmerken (beleggingsbeleid en -type, risico's, looptijd, recht op terugbetaling van de investering, enz.) Een prospectus en een essentiële informatiedocument zijn voor ieder fonds beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Die documenten zijn gratis verkrijgbaar bij uw Nagelmackers-kantoor of op de website van de bank. Een overzicht van de rechten van beleggers is eveneens beschikbaar in het Nederlands en het Frans via volgende link: https://www.nagelmackers.be/nl/veelgestelde-vragen/beleggen/uw-rechten-als-aandeelhouder. Ter info: een vennootschap die een buitenlands fonds beheert dat in België is geregistreerd kan beslissen om het fonds niet langer in België aan te bieden.