Wat zijn de voordelen en kenmerken van een spaarrekening?

Spaarrekening

Uw spaargeld blijft steeds beschikbaar.

Uw situatie

Wilt u een spaargeldreserve aanleggen waarmee u onverwachte uitgaven kunt opvangen? Of cash klaar houden waarmee u kunt inspelen op interessante beleggingskansen? In dat geval raden wij u een spaarrekening aan. Zo kunt u uw spaargeld steeds aanspreken.

Kenmerken

  • Uw spaargeld is en blijft voortdurend beschikbaar.
  • De interesten van uw spaarrekening zijn vrijgesteld van roerende voorheffing van 15% tot 980 EUR (inkomsten 2023) per jaar en per belastingplichtige. De interesten van een rekening op naam van beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden zijn vrijgesteld tot 1.960 EUR (inkomsten 2023).
  • Het aanhouden van de rekening is volledig gratis.
  • Het product heeft geen bepaalde looptijd.
  • Raadpleeg onze Algemene Tarieflijst om de basisrente en getrouwheidspremie van onze verschillende spaarrekeningen te ontdekken.

Hoewel het belangrijk is een kleine reserve te hebben voor uw onverwachte uitgaven, is het evenzeer belangrijk een beter rendement te zoeken voor het deel van uw spaargeld dat u niet onmiddellijk nodig hebt. Nagelmackers kan u een aantal alternatieven bieden met een potentieel hoger rendement op lange termijn. Onze beleggingsoplossingen

Algemene informatie

  • Elke beslissing tot opening van dit product moet gebeuren op basis van een volledige analyse van het reglement Spaarrekeningen en de Essentiële Spaardersinformatie die gratis beschikbaar zijn in alle kantoren van de bank of raadpleegbaar zijn via nagelmackers.be.
  • Met eventuele klachten kunt u terecht bij Bank Nagelmackers nv, Dienst Klachten, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel of via klachten@nagelmackers.be. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen (www.ombudsfin.be).
  • Het Belgische recht is van toepassing op dit product.
  • In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 EUR dat valt onder de depositogarantie.

Relevante documenten:

Contacteer Nagelmackers

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons