Zijn er kosten verbonden aan Online Banking Plus?

Voor het gebruik van Online Banking Plus, betaalt u een kleine bijdrage (zie Algemene Tarieflijst (PDF) ). Die kosten worden vooraf aangerekend voor een volledig trimester. U kiest zelf van welke rekening die bijdrage automatisch wordt gedebiteerd. Die keuze kunt u achteraf ook nog wijzigen via Beheer > Mijn contract > Mijn contractgegevens > Rekeningnummer voor facturatie.

Voor die bijdrage krijgt u toegang tot de basismodule van Online Banking Plus. Die omvat Online Banking, Overschrijvingsloten en Dringende overschrijvingen. Daarnaast zijn er nog optionele modules beschikbaar: Terugkerende overschrijvingsloten, Elektronische uittreksels, Domiciliëringsloten, FTP-loten, Toegangsbeheer en Circulaire cheques.

Deze kosten zijn op dezelfde wijze als andere bankkosten fiscaal aftrekbaar.