Zijn er aanbevelingen voor het uitvoeren van online betalingen?

Bij twijfel over een verrichting, controleer de transactiegeschiedenis, uittreksels of uitgavenstaat om dubbele betalingen te voorkomen. Bij problemen wordt aangeraden het Nagelmackers-kantoor te waarschuwen.